Kom ontbijten en netwerken voor het goede doel!

Business Breakfast Club Twente

Commerciële acties

Regelmatig benaderen leden ons met de vraag, of we mee willen werken aan commerciele acties waarvan een deel ten goede komt van het RMcD Huis. Na uitvoerig overleg hebben we binnen de stuurgroep besloten dat niet zelf op te pakken en wel om de volgende redenen: 

Uitgangspunten van de stuurgroep bij de start van de RMcD BBC waren:

  1. veel geld binnen brengen voor de Huiskamer,
  2. dicht bij onze primaire doelstelling blijven (= organisatie ontbijten)
  3. onze leden niet spammen (ze krijgen nu tweemaal per maand een mail; de uitnodiging en het verslag)
  4. ervoor zorgen dat we weinig negatieve / teleurgestelde leden krijgen.

Om dit samen te vatten in één bevredigende oplossing voor commerciële acties is behoorlijk ingewikkeld. Uiteindelijk hebben we besloten (na het afwegen van verschillende opties) om dit niet via onze site te laten lopen. Onze core business is het steunen van de RMcD Huiskamer en het creëren van een netwerk voor onze leden tijdens de ontbijten. 

Wat natuurlijk wel een optie is, dat je op jouw eigen site, bijvoorbeeld onder de kop MVO, een actie voor de RMcD Huiskamer genereert. Wij kunnen dan de link naar jouw site op de homepage van onze site onder de tab commerciële acties vermelden.

We hopen op jouw begrip.

Stuurgroep Business Breakfastclub Twente

Bijeenkomsten / Evenementen

Laatste nieuws